De techtrends van 2022: ICT & .NET

Rond de jaarwisseling onderzoeken wij de trends voor het nieuwe jaar. Wat verwachten we voor 2022 en waar moet je als bedrijf écht in meegaan? Dit doen we zowel op gebied van ICT als media. Hieronder sommen wij de ICT-techtrends van 2022 voor je op. Wil je niet alle trends lezen? Ga direct naar de conclusie.

Benieuwd naar de mediatrends voor 2022? We delen ze met je in deze blog

De 12 techtrends van Gartner

Gartner, een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau, brengt jaarlijks een lijst met trends uit over ICT, marketing en supply chain. Deze lijst geeft ons een overzicht van innovaties en technologieën die van waarde zijn om de komende jaren in te investeren. Betekent dit dat jij alle pagina’s van het trendrapport moet doorspitten? Dat is nergens voor nodig. Barry en Lion hebben de trends uitgezocht en de belangrijkste voor je op een rij gezet. Zo kun jij het komende jaar met de volgende ICT- en automatiseringsvraagstukken aan de slag. 

1. Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence is niets nieuws in 2022. Het ontwikkelt zich de komende jaren alleen maar verder door. Ben je met jouw bedrijf nog niet op de AI-trein gestapt? Zorg dan dat je dit jaar nog aan boort komt! 

Jouw bedrijf beschikt al over data om op te rapporteren. De volgende stap is systemen beslissingen voor jou laten maken. Durf je het aan? Hierop kun je nú investeren! 

2. AI-engeneering

ICT'ers worstelen met het integreren van AI in bestaande applicaties, projecten en oplossingen. Wat als wij jou zouden vertellen dat je met AI-engeneering al vanuit het design van applicaties rekening kunt houden met de integratie van AI? Een waardevolle benadering voor organisaties. Want wanneer het lukt om AI succesvol te integreren én in te zetten, behaal je een enorm concurrentievoordeel. 

3. Data fabric / data warehousing

Door de snelle groei van applicaties, is er ook steeds meer data. Door deze data slimmer op te slaan en te integreren, kan er met minder moeite, meer en sneller resultaat bereikt worden. Data fabrics of data warehousing vereenvoudigen de data-integratie-infrastructuur. Dit zorgt voor een veerkrachtige integratie tussen data-platforms en zakelijke gebruikers. 

4. Distributed Enterprises 

In 2022 nieuwe kleding passen in een digitale kleedkamer, in plaats van in de winkel. Niemand had dit van tevoren gedacht, maar álle branches krijgen te maken met de mogelijkheden én gevaren die deze manier van organisaties inrichten met zich meebrengt. Ook kantoorgerichte organisaties. Deze evolueren naar organisaties met geografisch meer verspreide medewerkers die dezelfde doelen nastreven. 

5. Cybersecurity mesh

Deze ontwikkeling naar geografisch verspreide organisaties zorgt ervoor dat medewerkers én hun apparatuur overal zijn. Beveiligingsoplossingen moeten daarin meegroeien (cybersecurity mesh). Zo zijn medewerkers en systemen altijd en overal beschermd op de manier waarop de organisatie dat van hen verwacht. Niet één apparaat of applicatie wordt beschermd, maar de totale gebruikersomgeving.

6. Cloud-Native Platforms

In 2025 wordt 95% van de nieuwe digitale initiatieven op basis van CNP (Cloud-Native Platforms) geleverd. Dit betekent dat applicaties en bijbehorende data niet meer met 'lift en shift' overgezet worden naar de Cloud, maar de oplossingen al schaalbaar op de Cloud worden ontworpen. 

7. Autonome systemen

Autonome systemen passen zich snel aan aan nieuwe omstandigheden in het veld, eigenlijk net zoals mensen dat kunnen. Deze zelfsturende fysieke- of softwaresystemen leren van hun omgeving en wijzigen hun eigen algoritme dynamisch zonder een externe software-update. Kijk maar naar robots en drones. Hierdoor nemen autonome systemen belangrijke rollen in tal van bedrijfsprocessen. 

8. Decision Intelligence

Een praktische discipline die wordt gebruikt om besluitvorming te verbeteren. Met Decision Intelligence begrijpt het systeem expliciet hoe een bedrijf beslissingen neemt. Ook evalueert, beheert en verbetert het systeem resultaten door feedback. Vooral grote organisaties zullen beleidsbeslissingen vrijwel automatisch gaan nemen.

9. Composable applicaties

Wanneer een bedrijf of organisatie snel verandert, is het fijn als de software meegroeit en -ontwikkelt. Composable applicaties die draaien op een technologie-architectuur die snelle, veilige en efficiënte applicatieverandering ondersteunt, biedt hiervoor de oplossing. Op deze manier past de software zich supersnel en eenvoudig aan naar de wens.

10. Hyperautomatisering

Zoveel mogelijk processen snel identificeren, doorlichten en automatiseren. Voor bedrijven betekent dit: alles wat ze kúnnen automatiseren, wíllen automatiseren. Dat is hyperautomatisering. Hierdoor is het voor het bedrijf mogelijk versnelde groei en veerkracht te realiseren. 

11. Privacy-Enhanced Computing (PEC)

Daarnaast verwacht Gartner dat privacyverhogende (PEC-)technieken steeds vaker als standaard worden ingezet om te voldoen aan privacywetgeving. Zo is de persoonlijke en gevoelige informatie op gegevens-, software- en hardware niveau beter beschermd. Dit maakt het veiliger om gegevens te delen en te analyseren, zonder de vertrouwelijkheid of privacy in gevaar te brengen. In veel branches stappen we dan ook over van de huidige technieken naar de privacyverhogende technieken bij openbare cloudinfrastructuren. 

12. Total Experience (TX)

Door werk uit te voeren in een Cloud van applicaties die innovatief met elkaar samenwerken, verhoog je de Total Experience (TX). Ook wel de ervaring van klanten en medewerkers. Dit is de evolutie van wat voorheen User Experience of Employee Experience werd genoemd. Het doel van TX is het vertrouwen, de tevredenheid, loyaliteit en belangenbehartiging van klanten en medewerkers vergroten.

Trends op gebied van ontwikkeling

Naast deze Gartner-trends spelen er komend jaar ook andere trends die relevant zijn voor onze collega's van oplossingen en productiviteit. Én (misschien ook wel) voor jou! 

Low-code programmeren

Dit is echt een trend van de laatste tijd: low-code programmeren. De naam zegt het al, bij deze vorm van programmeren gebruik je weinig tot geen code. Dit heeft als uitkomst dat je een applicatie ontwikkelt op basis van standaard elementen. 

Dit klinkt misschien nog wat vaag. We verduidelijken het concept graag met een voorbeeld! Laten we low-code vergelijken met het bouwen van een huis. Waar je voor jouw muren vroeger altijd een ervaren metselaar nodig had, worden veel huizen tegenwoordig opgebouwd met pre-fab-muren. Deze pre-fab-muren zijn de standaard elementen in het low-code-verhaal die ervoor zorgen dat je minder code nodig hebt voor het ontwikkelen van een applicatie. 

Zo automatiseer je processen simpel gezegd met wat 'klik- en sleepwerk'. Je hebt minder programmeerkennis nodig om systemen te bouwen en het zorgt ervoor dat je makkelijk kunt inspelen op veranderingen. Een knop toevoegen is niet veel programmeerwerk, maar snel geregeld. Nieuwe wensen en inzichten kunnen dus makkelijk verwerkt worden.

Microservices

Een microservices-architectuur bestaat uit een groot samenspel van toepassingen waarin ieder component zijn eigen specialiteit heeft. Deze toepassingen kun je met elkaar laten communiceren waardoor je jouw processen automatiseert. Microservices werken als het ware als een orkest: allemaal een eigen discipline en werken optimaal samen.

Conclusie en actiepunten over de trends van 2022

Eerlijk is eerlijk, voor 2022 zijn er geen supernieuwe trends. De trends van vorig jaar groeien door naar vernieuwende inzichten, mogelijkheden en versnelde adoptie door de pandemie. 

Als we bovenstaand samenvatten, zijn dit de ICT-actiepunten voor 2022: 

  • Data van de organisatie opslaan en verwerken zodat je hier maximaal gebruik van maakt voor je bedrijfsprocessen en besluitvorming. 
  • Zorg voor voldoende budget voor digitalisering van je onderneming. ICT mag nooit een rem zijn voor jouw organisatie. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. 
  • Automatiseer wat je kunt automatiseren. Personeel is schaars en ICT is een oplossing voor deze schaarste. 
  • Draai alles vanuit de cloud en koppel hier zoveel mogelijk systemen aan. 
  • Durf na te denken over een businessmodel waar niet mensen, maar systemen, belangrijke beslissingen nemen. Voer hierop innovaties uit in je bedrijf of ga hier mee testen. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over een bepaalde techtrend, ben je benieuwd wat deze ontwikkelingen voor jouw bedrijf kunnen betekenen of wil graag even sparren met een expert? Neem contact met ons op. We helpen je graag bij het in gang zetten van de beste tech-oplossingen voor jouw bedrijf. Bel naar (071) 331 01 84 of stuur een e-mail.


Geplaatst op 10-01-2022 door Renee Verbraak


Overige actualiteiten